Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson, genoemd naar de Engelse arts James Parkinson, is een hersenziekte waarbij zenuwcellen, met name de zenuwcellen van de Substantia Nigra ("zwarte stof"), geleidelijk minder funktioneren. De cellen van de Substantia Nigra hebben o.a. tot taak de stof Dopamine te produceren. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat dus een Dopamine tekort. Door dit tekort gaan de hersenkernen die betrokken zijn bij bewegingen slechter functioneren. De gevolgen hiervan zijn o.a. langzaam en weinig bewegen, trillen, kleinere stappen en andere bewegingen, voorovergebogen lopen en stijve spieren. Recent onderzoek wees uit dat mensen met de ziekte van Parkinson beter kunnen lopen als hun bewegingen ondersteund worden door geluidsprikkels, trillingen, of visuele prikkels in een bepaald ritme. Patiënten die met deze cueing training in hun eigen omgeving werden behandeld, gingen beter en sneller lopen, konden grotere passen zetten, voelden zich zekerder en waren minder snel vermoeid. Ook het aanleren van cognitieve strategieën (de handeling bewust verdelen in deelhandelingen) bleek een effectieve methode te zijn. Verwijzing naar een revalidatiearts kan zinvol zijn om met de ziekte van Parkinson zo optimaal mogelijk te functioneren. Vaardigheden die o.a. bemoeilijkt worden door de ziekte van Parkinson zijn bijvoorbeeld opstaan, omdraaien in bed, het starten met bewegen, veranderen van houding, handvaardigheden enz. Met hulp van de fysiotherapeut kunnen deze dagelijkse handelingen verbeteren. Eten, drinken, slikken en verstaanbaar spreken kunnen getraind worden door logopedie. Voor het behouden van de zelfredzaamheid kan een ergotherapeut adviseren en samen met de patiënt kijken naar hulpmiddelen en andere voorzieningen. 

Wat is Parkinsonnet?

De zorgverleners van Parkinsonnet werken altijd binnen een vast multidisciplinair teamverband, en zij behandelen volgens de meest recente richtlijn (van 2014) binnen de beroepsgroep. Zij komen ook behandelen bij de patiënt thuis, want daar kunnen de dagelijkse problemen/beperkingen efficiënter behandeld worden. Bij de behandeling staan de specifieke hulpvragen van de patiënt centraal. Parkinsonnet zorgverleners zijn verplicht zich regelmatig bij te scholen, en nieuwe ontwikkelingen te volgen. Parkinsonnetfysiotherapeute Marlie Lemmens heeft sinds 2008 veel ervaring opgedaan binnen het omgaan en het fysiotherapeutisch werken met de ziekte van Parkinson.

Wat is PWR ?

PWR werd ontwikkeld in Tucson Arizona, en heeft tot doel het neuroplastisch vermogen van de hersenen optimaal te stimuleren. Bij PWR wordt gewerkt met een persoonlijk op maat gemaakt oefenschema, waarin zowel de fysieke capaciteiten als vaardigheden van het dagelijks leven uitgebreid geoefend worden. De patiënt wordt uitgedaagd om maximaal te presteren. Er is veel aandacht voor het correct aanleren van de oefeningen, motivatie en zelfmanagement van de patiënt. Dagelijks wordt geoefend en de oefeningen geïmplementeerd in het dagelijks leven. De patiënt wordt ondersteund deel te nemen aan activiteiten in de eigen omgeving en individueel het eigen oefenprogramma uit te voeren. Na een korte periode van intensieve begeleiding door de PWR therapeut gaat de patiënt zelfstandig verder en komt nog slechts laag frequent bij de PWR therapeut.

Marlie Lemmens is gecertificeerd fysiotherapeut in Parkinson Wellness Recovery sinds oktober 2015. In 2017 volgde ze nog een verdieping in deze oefenmethode.

Meer informatie vindt u o.a. op:                         

- www.pwr4life.org

- www.youtube.com/watch?v=SdrPPUFXooU

Geregistreerde Fysiotherapeut

promo left
Ga naar boven