Praktijk

Behandeling vindt plaats uitsluitend na het maken van een afspraak d.m.v. aanmelding (evt. antwoordapparaat) op 045 - 5750822 of direct via 06 - 41 91 04 23

De praktijk streeft naar een optimale kwaliteit van zorg waarbij de individuele aandacht voor de patiënt /cliënt voorop staat. Samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling en met (huis-)artsen en andere hulpverleners en zorginstellingen is belangrijk om de juiste therapie voor iedere patiënt te bepalen en verbeteringen binnen de praktijk te ontwikkelen. Marlie Lemmens is ook om deze reden aangesloten bij de beroepsorganisaties KNGF en zij is opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten, en in het register van Geriatriefysiotherapie. Deze bewaken de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Regelmatige bijscholing is een voorwaarde om hierbij aangesloten te kunnen blijven.

Geregistreerde Fysiotherapeut

promo left
Ga naar boven